Manipulats industrials

Secció de manipulats: tu proposes, nosaltres fem

Els manipulats són molt importants, perquè son el tipus d'activitats que donen feina a la majoria de les treballadores i els treballadors del nostre centre

Automoció

 • Calibratge i repàs visual de diferents peces d’automoció (tubs d´oli, acoblaments, etc…)
 • Inserció de juntes de reducció en vàlvules.
 • Preparació de peces per a galvanitzat.

Components elèctrics

 • Acoblament de diferents parts de una lluminària: ponts, carcasses, cargols, portalàmpares, etc…
 • Muntatge de diferents equips elèctrics : halogenurs metàl·lics, baix consum, etc…

Fusteria d’Alumini

 • Composició de diferents kits per al muntatge de cuines: grapes, silicones, “burletes”, etc.

Farmàcia / Sanitat

Muntatge en sala blanca de :

 • vials per reactius
 • línies de dosificació.

Ferreteria / cargols

 • Muntatge de diferents tipus de cargols amb insercions d’arandeles, tubs, caputxons, etc.

Logística

 • Classificació i ordenació d’estocs per referències i calibres.

Màrqueting

 • Muntatge de kits publicitaris.

Manipulats Arts Gràfiques

 • Etiquetatge de productes.
 • Empaquetament i acabats de productes de papereria.
 • Plegat de productes gràfics complexos.